/تمرینات و مهارتهای فوتبال

تدارک حمله از پرتاب اوت در فوتبال – ویژه رده سنی ۱۳ سال به بالا

۱۳۹۷-۵-۱۸ ۱۲:۰۵:۴۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات و مهارتهای فوتبال|

پرتاب اوت در فوتبال ، امروزه به عنوان یکی از راههای ایجاد حمله بر روی دروازه حریف شناخته میشود .

دریبل : تمرین یک در مقابل یک تحت فشار ویژه سنین ۱۳ سال به بالا

۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۲:۵۶:۴۸ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۷|بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرينات فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات یک در مقابل یک در فوتبال, فوتبال ايران|

دریبل یکی از تکنیک های مهم و پایه ای در بازی فوتبال می باشد که یادگیری این مهارت بازی بازیکنان

پرتاب اوت – تمرین مهارتی برای دریافت ویژه سنین ۹ تا ۱۲ سال

۱۳۹۷-۵-۸ ۱۲:۲۶:۰۱ +۰۰:۰۰ مرداد ۸ام, ۱۳۹۷|بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرينات فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال, تمرینات یک در مقابل یک در فوتبال|

پرتاب اوت روشی برای شروع مجدد در بازی فوتبال محسوب می شود. اگرچه پرتاب اوت به صورت مستقیم گل محسوب

حفظ توپ در مرکز زمین همراه با بهبود عملکرد مهاجمان در حملات سریع و گلزنی

۱۳۹۷-۵-۷ ۱۷:۰۰:۰۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۷ام, ۱۳۹۷|بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات گلزنی در فوتبال|

حفظ توپ یکی از ارکان اصلی ارائه بازی تهاجمی در فوتبال می باشد. امروزه اکثر مربیان دنیا به دنبال رشد

بارگیری پست های بیشتر