//تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

تمرین عکس العمل در فوتبال با بازی اعداد – با هدف توسعه سرعت و واکنش

۱۳۹۷-۱-۱۲ ۰۱:۲۵:۱۶ +۰۰:۰۰ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۴|تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

تعریف عکس العمل در مباحث آمادگی جسمانی عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع یک حرکت میباشد

تمرینات هماهنگی عصب و عضله در فوتبال برای رده سنی زیر ۱۴ سال

۱۳۹۷-۱-۱۶ ۰۱:۴۳:۱۸ +۰۰:۰۰ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۳|تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

اصرار بر انجام تمرینات هماهنگی و ترکیب آن با فعالیتهای توپی ، رمزی است از فوتبال آلمان که سبب توسعه

تمرینات دایره ای با بازی ترکیبی و تمام کنندگی دو در مقابل یک تهاجمی

۱۳۹۷-۱-۱۱ ۱۷:۱۵:۵۵ +۰۰:۰۰ دی ۲۵ام, ۱۳۹۳|بدنسازی فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال, سایر مطالب|

تمرینات دایره ای به منظور افزایش آمادگی جسمانی و در قالب چندین ایستگاه و بصورت دایره ای سازماندهی میشوند .

بارگیری پست های بیشتر