//تمرینات دروازه بانی فوتبال

جلسه تمرین دروازه بانی تیم فوتبال والسال انگلستان زیر نظر مربی حرفه ای نیل کاتلر

۱۳۹۷-۱-۲۵ ۰۱:۱۵:۱۲ +۰۰:۰۰ آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳|تمرینات دروازه بانی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

مشاهده  شیوه تمرینات تیمهای تراز اول همراه با درک نوع تمرینات مربیان حرفه ای ، همواره نقش بسزایی در پیشرفت

دانلود فیلم تمرینات هماهنگی دروازه بانی

۱۳۹۳-۳-۱۴ ۱۱:۵۵:۳۴ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۳|تمرینات دروازه بانی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در اين مطلب ويدئويي با عنوان تمرينات دروازه باني قرار داده شده است كه در اين تمرينات مربي با تلفيق

دانلود ویدئو تمرینات دروازه بانی زیر ۱۰ و ۱۱ سال

۱۳۹۳-۱-۱ ۲۱:۲۱:۱۶ +۰۰:۰۰ فروردین ۱ام, ۱۳۹۳|تمرینات دروازه بانی فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

همانطور كه ميدانيد ابعاد دروازه رده هاي 10 ، 11 و 12 سال نسبت به رده هاي ديگر كوچكتر است

دروازه بانی پایه – ۱۴ مهارت حیاتی برای دروازه بانان رده های پایه

۱۳۹۷-۳-۳ ۰۱:۴۵:۵۴ +۰۰:۰۰ آذر ۲۷ام, ۱۳۹۲|تمرینات دروازه بانی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

آموزش دروازه بانان در رده های پایه ، تمریناتی با توسعه مناسب و با یادگیری صحیح ، درهر تکنیک می

بارگیری پست های بیشتر