/, تمرینات و مهارتهای فوتبال, سیستمهای فوتبال/سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها

سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها

در محصول جلسات تاکتیکی فوتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرفته شود و این برنامه راهی برای تحقیق اهداف تیمی باشد . این محصول بی نظیر در قالب ۳۰ جلسه تاکتیکی تهیه شده است که در این مطلب قصد داریم یک جلسه از ان تحت عنوان ” بازیسازی سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها ” را در اختیار شما قرار دهیم تا از کیفیت این محصول اطمینان حاصل کنید .

تمرکز این جلسه بر بهبود بازی تهاجمی و حملات متنوع و خلاقانه در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ گذاشته شده است . همچنین این تمرین به بهبود مالکیت توپ در شرایط با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در کناره ها تاکید دارد .

۱ – گرم کردن

شرح : بازیکنان فعالیتهای ورزشی را انجام میدهند . انواع تمرینات مقدماتی با توپ و حرکات کششی به جهت آماده سازی برای بخش اصلی تمرین .

۲ – ایجاد زوایای حمایتی

هدف : تاکید این تمرین بر توسعه پاسهای دیواری در زوایا و جهات مختلف میباشد . همچنین این تمرین به توسعه حرکات حمایتی خلاقانه بدون توپ و پاسکاری یک ضرب تاکید دارد .

سازماندهی : نیزه ها یا آدمکها و بازیکنها همانند تصویر نشان داده شده سازماندهی میشوند . نیزه ها در فاصله ۱۰ الی ۱۲ متری نسبت به یکدیگر قرار میگیرند . یک مربع ۵ در ۵ متر با چهار نیزه و یا آدمک همانند تصویر زیر سازماندهی میشوند . بازیکنان با یک توپ کار کرده و به ترتیب حروف الفبا موقعیت خود را تغییر میدهند . این تمرین از هر دو جهت انجام میشود .
شرح : بازیکن A تمرین را با دریبل (۱) از بین مخروطهای روبرویش آغاز میکند . بازیکن B از پشت نیزه فضا سازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست توپ میکند ، بازیکن A با پاسی تیز (۲) به او پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را باز میگرداند (۳) و یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A انجام میدهد . پس از این ترکیب دو تنوع مختلف در محوطه انجام میشود .

ایجاد زوایای حمایتی

ایجاد زوایای حمایتی

راه اندازی تمرین

تنوع تمرینی 1

تنوع تمرینی ۱

تنوع تمرینی ۱ : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (۱) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک فضاسازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند و او نیز با یک پاس تیز (۲) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (۳) تا یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A شکل گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (۵) که برای دریافت توپ در جلو محوطه (۶) حرکت کرده است . بازیکن E با دریافت توپ به داخل حرکت میکند (۷) . بازیکن E به بازیکن D یک و دو(۸ و ۹ ) انجام داده و پس از دریافت مجدد توپ ، به بازیکن C  (۱۰)  با یک پاس دیواری (۱۱) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E با دریافت مجدد توپ به بیرون از مربع حمل توپ میکند و سپس به بازیکن مستقر در ایستگاه A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

تنوع تمرینی 2

تنوع تمرینی ۲

تنوع تمرینی ۲ : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (۱) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک فضاسازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند و او نیز با یک پاس تیز (۲) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (۳) تا یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A شکل گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (۵) که برای دریافت توپ در جلو محوطه (۶) حرکت کرده است . او با دریافت توپ با بازیکن C یک پاس دیواری انجام میدهد (۷ – ۸ ) . بازیکن E با بازیکن D یک و دو (۹ و ۱۰ ) انجام داده و پس از دریافت مجدد توپ ، با بازیکن C با یک پاس دیواری (۱۱ و ۱۲) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E مجدد توپ را دریافت ، و به بیرون از مربع (۱۳) حمل توپ میکند و در پایان به بازیکن مستقر در وضعیت A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

بیشتر بخوانید :  آمورش گرم كردن و آشنا شدن با توپ در فوتبال پايه

نکات مربیگری :

 • ایجاد زوایای حمایتی صحیح
 • در مراحل ابتدایی تمرین با برقراری ارتباط بازیکنان را به مقاصد تمرین هدایت کنید
 • دقت پاسکاری بسیار با اهمیت است
 • واکنش سریع
 • حفظ توپ روی زمین
 • تغییر سرعت با و بدون توپ
 • استفاده از هر دو پا برای ارسال پاس
 • سر بالا بودن در حین کار با توپ
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقف کنید و اشتباهات بازیکنان را اصلاح نمایید
 • قرار دادن توپهای اضافی در مکان و زمان مناسب در حین اجرا

۳ – تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ و تمام کنندگی از مناطق کناری

هدف : تمرکز این بخش تمرینی بر توسعه بخش بالایی زمین و حرکات تهاجمی خلاقانه و متنوع در سیستم ۲-۴-۴ گذاشته شده است . همچنین این تمرین بر ایجاد برتری عددی دو در مقابل یک در گوشها و تمام کنندگی از کناره ها تاکید دارد .

سازماندهی : ۱۰ آدمک و یا نیزه به عنوان موقعیت بازیکنهای تیم حریف در حالت دفاعی سیستم ۲-۵-۳ سازماندهی میشود . آدمکهای زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت هافبکهای حریف در زمانی که توپ به کناره رفته و بازیکنان در عرض آرایش گرفته اند ( شیفت کرده اند ) را نشان میدهد . بازیکنان مهاجم در قسمت تهاجمی سیستم ۲-۴-۴ ( ۴-۲-۴) مستقر میشوند . بخشهای مختلف تمرینی از هر دو سمت و به ترتیب نوبت انجام میشود . سه تنوع تمرینی برای این تمرین در نظر گرفته شده است .

تنوعها تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

وضعیت تهاجمی در سیتم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۴-۳ و تمام کنندگی از عرض . دو آدمک زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت هافبکهای حریف در زمانی که توپ به کناره رفته و بازیکنان در عرض آرایش گرفته اند ( شیفت کرده اند ) را نشان میدهد .

تنوع 1 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۱ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۱

تنوع 2 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۲ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۲

تنوع 3 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۳ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۳

بیشتر بخوانید :  تمرین دریبل برای رده های پایه با هدف توسعه حمل توپ و شوت

 

نکات مربیگری :

 • توضیح و آموزش باید قبل از تمرین انجام شود
 • دقت و وزن پاسها و ارسالها بسیار مهم هستند
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • برای ایجاد بهترین نظم و هماهنگی در تمرین تلاش کنید
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید متناسب با موقعیت توپ انجام شود
 • سر بالا بودن در هنگام پاسکاری و ایجاد کانالهای پاس
 • موقعیت آفساید را نیز در نظر داشته باشید
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقف کنید و اشتباهات را اصلاح کنید
 • موقعیت بازیکنانی که توانایی بازی در سایر پستها را دارند تغییر دهید
 • به پایان رساندن فعالیت با به ثمر رساندن گل

۴ – ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

هدف : توسعه مالکیت توپ در محیطهای با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در گوشها .

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر ایجاد میشود . همانند تصویر نشان داده شده دو منطقه در کناره ها سازماندهی گردد . بازیکنان را درقالب دو تیم ۸ نفره سازماندهی کرده و دو بازیکن به عنوان یار خنثی از دو تیم متمایز یابند . بازیکنان باید مطابق سیستم ۲-۵-۳ و ۲-۴-۴ مستقر شوند . دو بازیکن خنثی به عنوان هافبکهای میانی بازی میکنند . یک دروازه بان در هر دروازه قرار گیرند .

شرح : بازی در واقع در شرایط ۱۰ در برابر ۸ به همراه دو بازیکن خنثی انجام میشود که بازیکنان خنثی با تیم مالک توپ همکاری میکنند . بنابراین بازیکنان میتوانند در شرایط برتری عددی شکل تهاجمی به خود بگیرند . تیم تمرینی با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند که همراه با دو بازیکن خنثی به عنوان هافبک میانی در زمان مالکیت توپ به کمک خواهند پرداخت . سیستم دیگر تیم ۲-۵-۳  است و برای این تیم نیز دو بازیکن خنثی به عنوان هافبکهای میانی در زمان مالکیت توپ با آنها همکاری خواهند کرد . تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد با ایجاد ترکیبهای دقیق از برتری عددی خود استفاده میکند . زمانیکه امکانش میسر بود ، باید توپ به کناره ها انتقال داده شود تا از آن مناطق حملات انجام گردند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی حفظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .

8 در مقابل 8 همراه با 2 هافبک خنثی

8 در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

راه اندازی تمرین

اجرای بازی 8 در مقابل 8 همراه با 2 هافبک خنثی

اجرای بازی ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

تیم مالک توپ با ایجاد ترکیب و استفاده از بازی ترکیبی در زمان مناسب بازی را به کنار انتقال داده و تلاش میکنند از آن منطقه حمله ای را ترتیب دهند .

بیشتر بخوانید :  تمرينات بهبود مهارت پا به توپ

نکات مربیگری :

 • بازیکنان را با توجه به پست تخصصیشان سازماندهی کنید
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ( میتوانید محدودیت پاس ایجاد کنید . مثال : پس از رد و بدل شدن ۱۰ پاس بازی به کنار میتواند انتقال داده شود )
 • بر آرایش دفاعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید با نظم و با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضافی را درون دروازه بگنجانید

۴ – بازی ۱۰ در مقابل ۸

هدف : این بازی بر توسعه بازی تهاجمی و بهبود سازماندهی تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ تمرکز دارد . همچنین این تمرین بر ایجاد موقعیتهای ۲ در مقابل ۱ در کناره ها و تمام کنندگی از کناره ها نیز تاکید دارد . در کنار این موارد ، بهبود مالکیت توپ در موقعیتهایی با برتری عددی از دیگر اهداف این بخش تمرینی است .

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر سازماندهی شود . دو تیم در را با رنگهای مختلف متمایز سازید . تیم تحت تمرین با سیستم ۲-۴-۴ و با ۱۰ بازیکن درون زمین بازی میکند . سیستم تیم مدافع نیز ۲-۵-۳ است ، اما این تیم بدون مهاجمین ( یعنی سیستم ۵-۳ ) بازی میکند . بنابراین تیم مهاجم با برتری عددی بازی خواهد کرد . یک دروازه بان درون هر دروازه مستقر گردد .

شرح : بازی همیشه با تیم مهاجم آغاز میشود . آنها با برتری عددی که دارند ، با یکدیگر ترکیبهای خلاقانه ای را ایجاد میکنند . در زمان مناسب ، برای انتقال بازی به کنار و گلزنی از آن بخشها تلاش می نمایند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی حفظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .  تیم مدافع روی مهاجمان فشار وارد نمیکند و فقط دفاع را از نیمه زمین خودی انجام میدهند . اگر موفق به قطع توپ شدند باید یک ضد حمله سریع روی دروازه حریف انجام دهند . در این لحظه تیمی که با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند باید سریعا اعمال پرس کند تا ضد حمله حریف خنثی گردد . همیشه تمرین از سوی دروازه بان و با تیم تحت تمرین آغاز میشود .شروع از سوی دروازه بان بدون پرتاب و یا ضربه بلند انجام میگردد .

راه اندازی بازی 10 در مقابل 8

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

بازی 10 در مقابل 8

بازی ۱۰ در مقابل ۸

بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

نکات مربیگری :

 • بازیکنان در پستهای تخصصی خود بکار گرفته شوند
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیت با بازیکنان کناری بازی کنند
 • به بازیکنان فرصت دهید تا تصمیم آزادانه بگیرند
 • بر آرایش سیستم دفاعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید با نظم و با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضافی را درون دروازه بگنجانید

۶ – سرد کردن

شرح : نرم دوی و انجام حرکات کششی .

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.