سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها

آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال , تمرینات و مهارتهای فوتبال , سیستمهای فوتبال
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
بازدید : 29 بازدید
سیستم 2-4-4 در برابر سیستم 2-5-3

سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳

 

در محصول جلسات تاکتیکی فوتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرفته شود و این برنامه راهی برای تحقیق اهداف تیمی باشد . این محصول بی نظیر در قالب ۳۰ جلسه تاکتیکی تهیه شده است که در این مطلب قصد داریم یک جلسه از ان تحت عنوان ” بازیسازی سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها ” را در اختیار شما قرار دهیم تا از کیفیت این محصول اطمینان حاصل کنید .

تمرکز این جلسه بر بهبود بازی تهاجمی و حملات متنوع و خلاقانه در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ گذاشته شده است . همچنین این تمرین به بهبود مالکیت توپ در شرایط با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در کناره ها تاکید دارد .

 

 

۱ – گرم کردن

شرح : بازیکنان فعالیتهای ورزشی را انجام میدهند . انواع تمرینات مقدماتی با توپ و حرکات کششی به جهت آماده سازی برای بخش اصلی تمرین .

 

 

۲ – ایجاد زوایای حمایتی

هدف : تاکید این تمرین بر توسعه پاسهای دیواری در زوایا و جهات مختلف میباشد . همچنین این تمرین به توسعه حرکات حمایتی خلاقانه بدون توپ و پاسکاری یک ضرب تاکید دارد .

 

سازماندهی : نیزه ها یا آدمکها و بازیکنها همانند تصویر نشان داده شده سازماندهی میشوند . نیزه ها در فاصله ۱۰ الی ۱۲ متری نسبت به یکدیگر قرار میگیرند . یک مربع ۵ در ۵ متر با چهار نیزه و یا آدمک همانند تصویر زیر سازماندهی میشوند . بازیکنان با یک توپ کار کرده و به ترتیب حروف الفبا موقعیت خود را تغییر میدهند . این تمرین از هر دو جهت انجام میشود .

شرح : بازیکن A تمرین را با دریبل (۱) از بین مخروطهای روبرویش آغاز میکند . بازیکن B از پشت نیزه فضا سازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست توپ میکند ، بازیکن A با پاسی تیز (۲) به او پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را باز میگرداند (۳) و یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A انجام میدهد . پس از این ترکیب دو تنوع مختلف در محوطه انجام میشود .

 

ایجاد زوایای حمایتی

ایجاد زوایای حمایتی

راه اندازی تمرین

 

تنوع تمرینی 1

تنوع تمرینی ۱

 

تنوع تمرینی ۱ : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (۱) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک فضاسازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند و او نیز با یک پاس تیز (۲) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (۳) تا یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A شکل گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (۵) که برای دریافت توپ در جلو محوطه (۶) حرکت کرده است . بازیکن E با دریافت توپ به داخل حرکت میکند (۷) . بازیکن E به بازیکن D یک و دو(۸ و ۹ ) انجام داده و پس از دریافت مجدد توپ ، به بازیکن C  (۱۰)  با یک پاس دیواری (۱۱) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E با دریافت مجدد توپ به بیرون از مربع حمل توپ میکند و سپس به بازیکن مستقر در ایستگاه A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

بیشتر بخوانید :  تدارک حمله از پرتاب اوت در فوتبال - ویژه رده سنی 13 سال به بالا

 

تنوع تمرینی 2

تنوع تمرینی ۲

 

تنوع تمرینی ۲ : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (۱) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک فضاسازی کرده و برای دریافت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند و او نیز با یک پاس تیز (۲) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (۳) تا یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A شکل گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (۵) که برای دریافت توپ در جلو محوطه (۶) حرکت کرده است . او با دریافت توپ با بازیکن C یک پاس دیواری انجام میدهد (۷ – ۸ ) . بازیکن E با بازیکن D یک و دو (۹ و ۱۰ ) انجام داده و پس از دریافت مجدد توپ ، با بازیکن C با یک پاس دیواری (۱۱ و ۱۲) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E مجدد توپ را دریافت ، و به بیرون از مربع (۱۳) حمل توپ میکند و در پایان به بازیکن مستقر در وضعیت A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

 

نکات مربیگری :

 • ایجاد زوایای حمایتی صحیح
 • در مراحل ابتدایی تمرین با برقراری ارتباط بازیکنان را به مقاصد تمرین هدایت کنید
 • دقت پاسکاری بسیار با اهمیت است
 • واکنش سریع
 • حفظ توپ روی زمین
 • تغییر سرعت با و بدون توپ
 • استفاده از هر دو پا برای ارسال پاس
 • سر بالا بودن در حین کار با توپ
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقف کنید و اشتباهات بازیکنان را اصلاح نمایید
 • قرار دادن توپهای اضافی در مکان و زمان مناسب در حین اجرا

 

۳ – تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ و تمام کنندگی از مناطق کناری

هدف : تمرکز این بخش تمرینی بر توسعه بخش بالایی زمین و حرکات تهاجمی خلاقانه و متنوع در سیستم ۲-۴-۴ گذاشته شده است . همچنین این تمرین بر ایجاد برتری عددی دو در مقابل یک در گوشها و تمام کنندگی از کناره ها تاکید دارد .

 

سازماندهی : ۱۰ آدمک و یا نیزه به عنوان موقعیت بازیکنهای تیم حریف در حالت دفاعی سیستم ۲-۵-۳ سازماندهی میشود . آدمکهای زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت هافبکهای حریف در زمانی که توپ به کناره رفته و بازیکنان در عرض آرایش گرفته اند ( شیفت کرده اند ) را نشان میدهد . بازیکنان مهاجم در قسمت تهاجمی سیستم ۲-۴-۴ ( ۴-۲-۴) مستقر میشوند . بخشهای مختلف تمرینی از هر دو سمت و به ترتیب نوبت انجام میشود . سه تنوع تمرینی برای این تمرین در نظر گرفته شده است .

 

 

تنوعها تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

 

وضعیت تهاجمی در سیتم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۴-۳ و تمام کنندگی از عرض . دو آدمک زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت هافبکهای حریف در زمانی که توپ به کناره رفته و بازیکنان در عرض آرایش گرفته اند ( شیفت کرده اند ) را نشان میدهد .

بیشتر بخوانید :  تمرینات هوازی فوتبال - با اجرای این تمرین بازیکنانتان بیشتر خواهند دوید

 

تنوع 1 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۱ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

 

تنوع تمرینی ۱

 

تنوع 2 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۲ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

 

تنوع تمرینی ۲

 

تنوع 3 تهاجمی در سیستم 2-4-4

تنوع ۳ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

 

تنوع تمرینی ۳

 

نکات مربیگری :

 • توضیح و آموزش باید قبل از تمرین انجام شود
 • دقت و وزن پاسها و ارسالها بسیار مهم هستند
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • برای ایجاد بهترین نظم و هماهنگی در تمرین تلاش کنید
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید متناسب با موقعیت توپ انجام شود
 • سر بالا بودن در هنگام پاسکاری و ایجاد کانالهای پاس
 • موقعیت آفساید را نیز در نظر داشته باشید
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقف کنید و اشتباهات را اصلاح کنید
 • موقعیت بازیکنانی که توانایی بازی در سایر پستها را دارند تغییر دهید
 • به پایان رساندن فعالیت با به ثمر رساندن گل

 

 

۴ – ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

هدف : توسعه مالکیت توپ در محیطهای با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در گوشها .

 

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر ایجاد میشود . همانند تصویر نشان داده شده دو منطقه در کناره ها سازماندهی گردد . بازیکنان را درقالب دو تیم ۸ نفره سازماندهی کرده و دو بازیکن به عنوان یار خنثی از دو تیم متمایز یابند . بازیکنان باید مطابق سیستم ۲-۵-۳ و ۲-۴-۴ مستقر شوند . دو بازیکن خنثی به عنوان هافبکهای میانی بازی میکنند . یک دروازه بان در هر دروازه قرار گیرند .

 

شرح : بازی در واقع در شرایط ۱۰ در برابر ۸ به همراه دو بازیکن خنثی انجام میشود که بازیکنان خنثی با تیم مالک توپ همکاری میکنند . بنابراین بازیکنان میتوانند در شرایط برتری عددی شکل تهاجمی به خود بگیرند . تیم تمرینی با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند که همراه با دو بازیکن خنثی به عنوان هافبک میانی در زمان مالکیت توپ به کمک خواهند پرداخت . سیستم دیگر تیم ۲-۵-۳  است و برای این تیم نیز دو بازیکن خنثی به عنوان هافبکهای میانی در زمان مالکیت توپ با آنها همکاری خواهند کرد . تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد با ایجاد ترکیبهای دقیق از برتری عددی خود استفاده میکند . زمانیکه امکانش میسر بود ، باید توپ به کناره ها انتقال داده شود تا از آن مناطق حملات انجام گردند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی حفظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .

 

 

8 در مقابل 8 همراه با 2 هافبک خنثی

8 در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

 

راه اندازی تمرین

 

اجرای بازی 8 در مقابل 8 همراه با 2 هافبک خنثی

اجرای بازی ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ هافبک خنثی

 

تیم مالک توپ با ایجاد ترکیب و استفاده از بازی ترکیبی در زمان مناسب بازی را به کنار انتقال داده و تلاش میکنند از آن منطقه حمله ای را ترتیب دهند .

بیشتر بخوانید :  تمرين انفرادي كنترل توپ توسط تيتو ويلانوا

 

نکات مربیگری :

 • بازیکنان را با توجه به پست تخصصیشان سازماندهی کنید
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ( میتوانید محدودیت پاس ایجاد کنید . مثال : پس از رد و بدل شدن ۱۰ پاس بازی به کنار میتواند انتقال داده شود )
 • بر آرایش دفاعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید با نظم و با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضافی را درون دروازه بگنجانید

 

۴ – بازی ۱۰ در مقابل ۸

هدف : این بازی بر توسعه بازی تهاجمی و بهبود سازماندهی تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ تمرکز دارد . همچنین این تمرین بر ایجاد موقعیتهای ۲ در مقابل ۱ در کناره ها و تمام کنندگی از کناره ها نیز تاکید دارد . در کنار این موارد ، بهبود مالکیت توپ در موقعیتهایی با برتری عددی از دیگر اهداف این بخش تمرینی است .

 

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر سازماندهی شود . دو تیم در را با رنگهای مختلف متمایز سازید . تیم تحت تمرین با سیستم ۲-۴-۴ و با ۱۰ بازیکن درون زمین بازی میکند . سیستم تیم مدافع نیز ۲-۵-۳ است ، اما این تیم بدون مهاجمین ( یعنی سیستم ۵-۳ ) بازی میکند . بنابراین تیم مهاجم با برتری عددی بازی خواهد کرد . یک دروازه بان درون هر دروازه مستقر گردد .

 

شرح : بازی همیشه با تیم مهاجم آغاز میشود . آنها با برتری عددی که دارند ، با یکدیگر ترکیبهای خلاقانه ای را ایجاد میکنند . در زمان مناسب ، برای انتقال بازی به کنار و گلزنی از آن بخشها تلاش می نمایند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی حفظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .  تیم مدافع روی مهاجمان فشار وارد نمیکند و فقط دفاع را از نیمه زمین خودی انجام میدهند . اگر موفق به قطع توپ شدند باید یک ضد حمله سریع روی دروازه حریف انجام دهند . در این لحظه تیمی که با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند باید سریعا اعمال پرس کند تا ضد حمله حریف خنثی گردد . همیشه تمرین از سوی دروازه بان و با تیم تحت تمرین آغاز میشود .شروع از سوی دروازه بان بدون پرتاب و یا ضربه بلند انجام میگردد .

 

راه اندازی بازی 10 در مقابل 8

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

بازی 10 در مقابل 8

بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

 

نکات مربیگری :

 • بازیکنان در پستهای تخصصی خود بکار گرفته شوند
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیت با بازیکنان کناری بازی کنند
 • به بازیکنان فرصت دهید تا تصمیم آزادانه بگیرند
 • بر آرایش سیستم دفاعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی و زوایای صحیح پاسها و حرکات
 • اجرا اورلپ و حرکات حمایتی باید با نظم و با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضافی را درون دروازه بگنجانید

 

۶ – سرد کردن

شرح : نرم دوی و انجام حرکات کششی .

1
امتیاز :
سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها
5 از 2 رای
دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عضویت در خبرنامه پرس 90

تمامی اطلاعات محفوظ است!

محصولات آموزشی فوتبال