//بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG)

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

پرس و ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ، انتقال و ضد حمله

۱۳۹۶-۱۲-۱۱ ۲۲:۲۲:۰۰ +۰۰:۰۰ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

این بخش تمرینی این واقعیت رو بررسی میکند که پرس کردن تنهای یک فعالیت فردی نیست . همچنین در این

دفاع در فوتبال با بازی دفاع تیمی پر فشار – با هدف توسعه انتقال از حمله به دفاع

۱۳۹۷-۱-۵ ۰۰:۰۶:۲۸ +۰۰:۰۰ آذر ۵ام, ۱۳۹۵|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در فوتبال همواره با سه لحظه حمله ، دفاع و انتقال مواجه هستیم . لحضه حمله زمانی است که تی خودی

تمرین بارسلونا – تمرین حفظ توپ و اجرای بازی تیکی تاکا

۱۳۹۷-۱-۱۱ ۱۷:۳۶:۳۶ +۰۰:۰۰ بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۳|بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات و مهارتهای فوتبال|

مالکیت توپ و اجرای بازی تیکی تاکا از بارزترین خصوصیات سبک فوتبالی بارسلونا است . مربیان این تیم با در

بارگیری پست های بیشتر