/محمد احمدی مقدم

درباره محمد احمدی مقدم

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون محمد احمدی مقدم 170 پستهای ورودی 170 ایجاد کرده است.

سیستم های انرژی در فعالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای فسفاژن ، لاکتات و هوازی

۱۳۹۷-۷-۶ ۲۲:۳۱:۵۴ +۰۰:۰۰ مهر ۶ام, ۱۳۹۷|آموزشهای مجازی|

در حین فعالیتهای ورزشی و در زمانهای مختلف ، بدن برای تامین سوخت و ساز مورد نیاز از سیستم های

تدارک حمله از پرتاب اوت در فوتبال – ویژه رده سنی ۱۳ سال به بالا

۱۳۹۷-۵-۱۸ ۱۲:۰۵:۴۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات و مهارتهای فوتبال|

پرتاب اوت در فوتبال ، امروزه به عنوان یکی از راههای ایجاد حمله بر روی دروازه حریف شناخته میشود .

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

تمرین مدرسه فوتبال – جلسه تمرینی با هدف توسعه حرکت با توپ و حمایت از توپ

۱۳۹۷-۱-۱۱ ۱۳:۳۷:۰۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۷|تمرینات مدرسه فوتبال|

در محصول "چهل جلسه تمرینی برای رده سنی ۹ تا ۱۲ سال" که به صورت فیلم و با تدریس محمد

بارگیری پست های بیشتر