/محمد احمدی مقدم

درباره محمد احمدی مقدم

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون محمد احمدی مقدم 170 پستهای ورودی 170 ایجاد کرده است.

سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها

۱۳۹۷-۱-۴ ۲۳:۵۹:۲۰ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۶|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال, سیستمهای فوتبال|

در محصول جلسات تاکتیکی فوتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرفته شود و

آگاهی محیطی و تاثیر آن در توانایی فردی و تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی

۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۰۳:۱۱:۴۵ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۶|تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

مهارتهای تکنیکی بازیکنان فوتبال ، اصلی ترین دلیل تمایز آنها با یکدیگر هستند . اهمیت برخی از این تکنیکها به

پرس و ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ، انتقال و ضد حمله

۱۳۹۶-۱۲-۱۱ ۲۲:۲۲:۰۰ +۰۰:۰۰ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

این بخش تمرینی این واقعیت رو بررسی میکند که پرس کردن تنهای یک فعالیت فردی نیست . همچنین در این

دفاع در فوتبال با بازی دفاع تیمی پر فشار – با هدف توسعه انتقال از حمله به دفاع

۱۳۹۷-۱-۵ ۰۰:۰۶:۲۸ +۰۰:۰۰ آذر ۵ام, ۱۳۹۵|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در فوتبال همواره با سه لحظه حمله ، دفاع و انتقال مواجه هستیم . لحضه حمله زمانی است که تی خودی

بارگیری پست های بیشتر