//تمرینات گلزنی در فوتبال

حفظ توپ در مرکز زمین همراه با بهبود عملکرد مهاجمان در حملات سریع و گلزنی

۱۳۹۷-۵-۷ ۱۷:۰۰:۰۰ +۰۰:۰۰ مرداد ۷ام, ۱۳۹۷|بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات گلزنی در فوتبال|

حفظ توپ یکی از ارکان اصلی ارائه بازی تهاجمی در فوتبال می باشد. امروزه اکثر مربیان دنیا به دنبال رشد

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

پرس و ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ، انتقال و ضد حمله

۱۳۹۶-۱۲-۱۱ ۲۲:۲۲:۰۰ +۰۰:۰۰ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

این بخش تمرینی این واقعیت رو بررسی میکند که پرس کردن تنهای یک فعالیت فردی نیست . همچنین در این

حمله در فوتبال – سازماندهی تهاجمی و بازی ترکیبی در تمرین گل و پاس گل

۱۳۹۷-۱-۴ ۲۲:۰۶:۱۵ +۰۰:۰۰ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۵|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول حمله در فوتبال ، تمرکزمان را بر روی آموزش اصول تهاجمی به بازیکنان فوتبال گذاشته ایم . این

بارگیری پست های بیشتر