///تمرین شوتزنی در شرایط شبیه به مسابقه از آکادمی بارسلونا

تمرین شوتزنی در شرایط شبیه به مسابقه از آکادمی بارسلونا

در این تمرین شوتزنی تاکید بر توسعه مهارت شوتزنی در شرایط شبیه به مسابقه میباشد .
دو دروازه در دو ضلع یکدیگر قرار میدهیم و دو جایگاه برای شروع بازیکنان در فاصله ۴۰ متری از دروازه ها قرار میدهیم .
دو دروازه بان در درون دروازه ها قرار میگیرند ، و سایر بازیکنان در دو دسته و در جایگاه مربوطه مستقر میشوند . بازیکنان می باید به سمت دروازه روبرویی خود حرکت کرده و برای شوتزنی اقدام کنند و پس از شوت ، می باید برای دفاع از دروازه دیگری ، مانع از شوتزنی نفر بعدی در صف دیگر شود .

Loading the player...

بیشتر بخوانید :  تمرينات بهبود مهارت پا به توپ

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.