تمرین پاسهای ترکیبی مثلثی در فوتبال پایه

تمرین پاسهای ترکیبی مثلثی فوتبال

مثلثی با  مخروط‌هایی که ۲۰ یارد از هم دور هستند، ۲ یا سه بازیکن در کنار هر مخروط حضور دارند. آن‌ها از مخروط‌های ۱ و ۳  دریبلینگ را آغاز می‌کنند و به سمت مخروط ۲ و۱ می‌روند. بازیکنی که توپ در دست اوست طبق تصویرتوپ را به بازیکن بعدی می‌فرستد.
پاس‌ها در مقابل قطب‌هایی داده می‌شوند که باید بازیکن دریافت کننده در حال دویدن توپ را کنترل کند. بعد از ۱۰ دقیقه مکان‌ها تغییر پیدا می‌کند همچنین می باید بازیکنان از هر دو پای خود استفاده کنید.


تمرینات اکادمی فوتبال اسپانیا

نکات مربیگری‌
بازیکنان برای بهبود سرعت بازی باید به سمت توپ حرکت کنند.
شکل بدن باید به طور باز باشد، نیمه برگشته و با پای پشتی پاس ‌دهند و توپ را دریافت می‌کنند.
دویدن‌ها باید تایمگیری شده و باید فضاسازی صورت بگیرد.
بازیکنان باید باهم‌ همکاری داشته و سرشان نیز باید بالا باشد.

مدت زمان تمرین

۲۰ دقیقه

اهداف تمرین
بهبود در پاسهای کوتاه

: این تمرین ترجمه شده از مقالات مربیگری آکادمی فوتبال پایه اسپانیاست .

بیشتر بخوانید :  دانلود ويدئو آموزش پنالتي چيپ پيرلو به انگلستان

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.