//تمرینات پاس در فوتبال

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

ترکیبات تهاجمی در سیستم ۳-۳-۴ برای هدایت و آموزش به بازیکنان

۱۳۹۷-۱-۵ ۰۰:۴۷:۲۶ +۰۰:۰۰ آبان ۵ام, ۱۳۹۴|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در این تمرین تمرکز بر ایجاد ترکیبات تهاجمی در سیستم 3-3-4 میباشد . این ترکیبات میان خطوط هافبک و حمله

تایمینگ در فوتبال با تمرین عبور از تونل پاسکاری بازیکنان

۱۳۹۷-۱-۱۱ ۱۶:۵۳:۵۵ +۰۰:۰۰ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۴|تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

تایمینگ در فوتبال (Timing) یا زمانبندی ، به معنای اجرای حرکات به موقع بازیکنان میباشد که به آنها در استفاده

تمرین چلسی با هدف بهبود مهارت ارسال پاس و جابجایی

۱۳۹۷-۱-۱۲ ۱۲:۱۶:۴۵ +۰۰:۰۰ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۴|تمرينات گرم كردن فوتبال, تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

هدف این تمرین توسعه مهارت در ارسال پاس و بهبود عملکرد آگاهی محیطی میباشد . دو دسته چهارتایی از بازیکنان

بارگیری پست های بیشتر