/, تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال/تمرین بازی ترکیبی با هدف توسعه آن در شرایط شبیه به مسابقه

تمرین بازی ترکیبی با هدف توسعه آن در شرایط شبیه به مسابقه

در این تمرین بازی ترکیبی ، یک مربع سازماندهی میکنیم . دو دسته چهار تایی از بازیکنان را به کاور از یکدیگر متمایز کرده .
دو بازیکن از هر دسته درون محوطه مربع قرار میگیرند و دو بازیکن دیگر از هر دسته به عنوان یار هدف در بیرون از محوطه و در دو ضلع روبرو مستقر میگیرند .
در گام نخست بازیکنان از هر دسته از یک سمت بازیکن توپ را از بازیکن هدف تحویل گرفته و میباید توپ را به دیگر بازیکن هدف خودی در ضلع روبرو برسانند .
در شرایط شبیه به مسابقه نیز ، دو بازیکن رنگ مخالف درون باکس باید به عنوان مدافع عمل کنند تا توپ را از حریف پس بگیرند .

نکات مربیگری :

  1. مشاهده هدف پاس
  2. مشاهده یار هم تیمی قبل از دریافت و ارسال پاس
  3. نیم تیغ بودن بدن به سمت فضای خالی
  4. کیفیت پاسها
  5. جایگیری مناسب برای دریافت پاس دوم

Loading the player...

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.