/, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال/تمرین آکادمی فوتبال اینترمیلان با هدف پاس ، دریافت و کنترل نزدیک به بدن

تمرین آکادمی فوتبال اینترمیلان با هدف پاس ، دریافت و کنترل نزدیک به بدن

در این تمرین آکادمی فوتبال ، بازیکنان در دو دسته مجزا و در چهار ایستگاه تعیین شده به یکدیگر پاس میدهند و در پایان از موانع قرار داده شده عبور میکنند . هدف از طراحی این تمرین توسعه مهارتهای پاس و دریافت و همچنین کنترل نزدیک به بدن میباشد .

نکات مربیگری :

۱ – فضا سازی
۲ – کیفیت در ضربه اول
۳ – ارسال پاس با هر دو پا
۴ – دریافت با پای عقب
۵ – سحت در ارسال پاسها
۶ – نیم تنه بودن بدن به سمت حرکت
۷ – مهارت دریبلینگ

Loading the player...

بیشتر بخوانید :  دانلود ويدئو فرمهاي پايه دريبلينگ براي بهبود مهارت كار با توپ

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.