حفظ توپ در مرکز و یک در برابر یک در چهار گوشه


زمینی به ابعاد ۴۰ × 40 متر همراه با چهار باکس با ابعاد ۵ × 5 متر طراحی میکنیم که در روبروی هر باکسی که در گوشه قرار دارد یک گل قرار داده میشود .
در هر باکس یک بازیکن از هر دو دسته قرار میدهیم که به طبع یک بازیکن از هر دسته درون باکس قرار میگیرد که شرایط یک در برابر یک به وجود می آید .
سایر بازیکنان را در میدان اصلی به صورت مساوی بین دو دسته تقسیم خواهیم کرد و برای سهولت در حفظ توپ و روان رد و بدل شدن پاسها میتوان یک بازیکن خنثی را نیز درون باکس اصلی قرار داد .
هر دو دسته میباید با حفظ توپ و رساندن به یک بازیکن هم دسته که درون یکی از باکسهای گوش قرار دارد نسبت به گلزنی اقدام کنند . همچنین میتوان شرطهایی نیز بر بازی حاکم کرد ، به طور مثال : شرط کنید که هر تیم باید ابتدا ۵ پاس رد و بدل کند و سپس برای گلزنی اقدام کند .

تمرینات حفظ توپ


نکات مربیگری :
۱ –  شکل صحیح بدن ( نیم تیغ بودن )
۲ –  ایستادن در مکانی که بتوان مقصد پاس بعدی را به راحتی مشاهده کرد
۳ – حرکت به سمت توپ
۳ –  بازیکنان باید توپ را در موقعیت های یک در مقابل یک و دو در مقابل دو حفظ کنند
۴ –  قرار گرفتن بدن بین توپ و مدافع
۵ –  سرعت و کیفیت پاس ، تصمیم گیری صحیح  ، حمایت در زاویه و فاصله مناسب
۶ –  بازی ترکیبی و خلاقانه در حرکت
۷ – در راستای دو دست بازیکنان برای پاس قرار گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

از محصولات فروشگاه پرس 90 دیدن کنید
تاکنون بیش از 1500 نفر از محصولات آموزشی فروشگاه پرس 90 استفاده کرده اند !
ضمانت میکنیم که محصولات ما ، حرفه ای ترین و کارآمد ترین محصولات آموزشی موجود در ایران میباشد .

[button title="ورود به فروشگاه" link="http://www.press90.com/shop/" color="#078cdc" font_color="#ffffff" large="1"]

تلفن تماس مشاوره و سفارش محصول
09119615768