///بازی زمین کوچک با هدف تغییر در وضعیت دفاع و حمله

بازی زمین کوچک با هدف تغییر در وضعیت دفاع و حمله

بازیکنان دو تیم با پنج بازیکن ( یک تیم قرمز و تیم دیگری زرد ) تقسیم میشوند و سه بازیکن به عنوان بازیکن هدف حفظ توپ میکنند و تیم مالک توپ میتواند با سه بازیکن خنثی ارتباط بگیرد .

هر دسته میباید با انجام حفظ توپ یکی از سه بازیکن خنثی ( در کناره ها و عمق ) را مالک توپ کند تا او از عرض زمین حریف عبور کند . به محض توپ گیری دسته مخالف ، حرکت برعکس میشود و دسته مخالف میباید تلاش کند تا یکی از بازیکنان خنثی را مالک توپ کند ، تا از خط عرضی زمین حریف عبور کند .

 

https://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/switching.jpg

نکات کوچینگ :

۱ – انجام بازی با ضرب پایین .

۲ – بازیکنان باید برای انجام یک ترکیب شبیه آنچه که در دیاگرام نشان داده شده است عمل کنند .

۳ – بازیکنان در زمان مالکیت توپ باید صبر کنند و با بازی در عرض عمق تیم حریف را باز کنند .

ابعاد زمین : ۱۵ × ۳۰

نکته : با توجه به تعداد بازیکنان و توانایی تکنیکی بازیکنان میتوانید ابعاد زمین رو کوچکتر و یا بزرگتر کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.