مجموعه ۴۴۰ فایل آموزشی و تمرینی حرفه ای

این مجموعه شامل بیش از ۴۴۰ فایل تمرینی و آموزشی حرفه ای فوتبال از معتبر ترین باشگاههای دنیا در زمینه…

235
120,000تومان

جلسات تهاجمی تیم ملی اسپانیا – ۱۴۰ تمرین تاکتیکی از آنالیز گلهای تیم ملی اسپانیا

تمرینات تهاجمی تیم ملی اسپانیا ۱۴۰ تمرین بر اساس آنالیز سایت گل از شیوه تهاجمی تیم ملی اسپانیا در فوتبال…

146
100,000تومان