تمرینات حرفه ای فوتبال – بهترین و جدیدترین متد تمرینی از مربیان صاحب سبک

تمرینات حرفه ای فوتبال : مربیان فوتبال باید بطور مداوم برای توسعه مهارتهای آموزشی خود به منظور تجهیز و توسعه…

507
250,000تومان

تمرینات مدرسه فوتبال – چهل جلسه تمرینی برای رده سنی ۹ تا ۱۲ سال بصورت فیلم

 

محصول چهل جلسه تمرینات مدرسه فوتبال به مربیان کمک میکند تا بازیکنان نخبه تربیت کنند. این محصول به زبان فارسی و بصورت فیلم تولید شده است.

853
270,000تومان

اصول دفاع در فوتبال بصورت فیلم و به زبان فارسی – ۴۸ تمرین کاربردی و تاثیرگذار

 

محصول اصول دفاعی در فوتبال با هدف آموزش و بهبود عملکرد دفاع فردی و تیمی در قالب ۴۸ تمرین کاربردی از مربیان برتر اروپا تهیه و تولید شده است.

453
80,000تومان

حمله در فوتبال بصورت فیلم و به زبان فارسی – ۸۰ تمرین شوتزنی و تمام کنندگی کلیدی در فوتبال

 

هدف محصول حمله در فوتبال افزایش شانسها و تبدیل به فرصت گلزنی است. اعتماد بنفس در زمان مالکیت توپ و افزایش فهم بازیکنان در حمله از دیگر اهداف است.

425
90,000تومان