شرایط سنی کلیه رده های پایه در سال ۱۳۹۱

  

شرایط سنی کلیه رده های پایه در سال 1391

رده های سنی هر ساله با توجه به گذشت زمان تغییر پیدا خواهند کرد . تعیین رده های سنی به اولین روز ماه میلادی باز میگردد ، یعنی ۱۱/ ۱۰ آن سال .
هر چند که در بعضی از سالها رده های سنی تغییری به خود نمی بینید ، به عنوان مثال رده های سنی در سال ۸۹ همان بازیکنانی بودند که در رده ی خود در سال ۹۰ نیز بازی کردند .
امسال نیز کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران رده های سنی را مورد تغییر قرار داد و هر رده با توجه به سال گذشته یک سال کاهش پیدا کرد .
مطابق معمول در هر رده با توجه به سن و سال ، توانایی جسمانی بازیکنان میزان اندازه زمین ، شماره توپ ،  اندازه دروازه ها ، تعداد تعویضها و تعداد بازیکنها با هر رده متفاوت خواهد بود . ما در زیر جدولی از چگونگی رده های سنی و مشخصات شرایط بازی آنها در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد .

شرایط سنی بازیکنان پایه در سال ۱۳۹۱
تاریخ تولدمدت بازیتعداد تعویضاندازه دروازهاندازه زمین

شماره توپ

تعداد بازیکنانسن
۸۱/۱۰/۱۱دو وقت ۱۰ دقیقه ایشناور 1/80 – 1۳۴ × 18
۴
۵ × 5

۱۰

۸۰/۱۰/۱۱دو وقت ۱۵ دقیقه ایشناور۳ – ۲۴۵ × 30
۴
۶ × 6

۱۱

۷۹/۱۰/۱۱دو وقت ۲۰ دقیقههشت بازیکن در هر نیمه۴/۵ – ۲۶۵ × 45
۴۸ × 8

۱۲

۷۸/۱۰/۱۱دو وقت ۳۰ دقیقهیازده بازیکن در هر نیمه۷/۳۳ – ۲/۴۴زمین کامل۵
۱۱ × 11

۱۳

۷۷/۱۰/۱۱دو وقت ۴۰ دقیقهشرایط قانونی۷/۳۳ – ۲/۴۴زمین کامل۵
۱۱ × 11

۱۴

۷۵/۱۰/۱۱دو وقت ۴۵ دقیقه ایشرایط قانونی۷/۳۳ – ۲/۴۴زمین کامل۵
۱۱ × 11

نوجوانان

۷۲/۱۰/۱۱دو وقت ۴۵ دقیقه ایشرایط قانونی۷/۳۳ – ۲/۴۴زمین کامل۵
۱۱ × 11

جوانان

۷۰/۱۰/۱۱
دو وقت ۴۵ دقیقه ایشرایط قانونی۷/۳۳ – ۲/۴۴زمین کامل۵
۱۱ × 11

امیدها

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.