/, تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال/دانلود فیلم انواع تمرینات حفظ توپ با موضوعات متنوع

دانلود فیلم انواع تمرینات حفظ توپ با موضوعات متنوع

از اصلی ترین ارکان مهم در فوتبال با اجرای هر گونه نحوه و کیفیت بازی ، حفظ توپ میباشد . حفظ توپ مناسب ، در شرایط بازی و در زمان سرعت بالای انتقالها نیازمند بازیکنانی است که از جهات تکنیکی در شرایط مطلوبی بسر برند . از همین رو در تمرینات تیمهای بزرگ همیشه به بازیکنان از سوی کادر فنی توصیه میگردد قبل از شروع تمرین به فعالیتهایی نظیر حفظ توپ و تنیس فوتبال بپردازند تا مهارتها در اجرای تکنیکها مطلوبتر گردد .
در این مطلب ویدئویی ، با عنوان انواع تمرینات حفظ توپ به صورتهای گروهی و ترکیبی قرار گرفته شده است . در این ویدئو انواع حفظ توپها مانند : ۴×۱ ، ۴×۲+۱ ، ۵×۲ ، ۶×۲ ، ۶×۳ ، ۷×۳ و حفظ توپهای ترکیبی نظیر ۴×۴+۳ ، ۵×۳+۲ ، ۶×۴+۲ به نمایش درآمده که میتوانید به حجم مناسبی دریافت نمایید .

فیلم انواع تمرینات حفظ توپ با موضوعات متنوع (8897 دانلود ها)

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.