/, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال/تمرین گلزنی در فوتبال – ترکیب حمله از مرکز برای ایجاد موقعیت و گلزنی

تمرین گلزنی در فوتبال – ترکیب حمله از مرکز برای ایجاد موقعیت و گلزنی

در این تمرین بازیکنان تلاش میکنند تا با ارتباط گیری و حرکت ، ترکیبی از حمله را از میانه میدان ترتیب داده و برای گلزنی به سمت دروازه حریف اقدام نمایند .

بازیکنان به صورت Y جایگیری میکنند . بازیکن اول با بازیکن روبرو یک و دو میکند و سپس بازیکن اول توپ را به بازیکن سمت راست واگذار میکند . بازیکن دوم در خط بازیکن ، راست قرار میگیرد تا به او پاس دهد . پس از دریافت پاس بازیکن دومی توپ را در فضا برای بازیکن سمت چپ پاس میدهد تا او نیز برای گلزنی به سمت دروازه حرکت کند .

در فرم دوم ، کار بدینگونه دنبال میشود که بازیکن دوم به سمت بازیکن اول حرکت میکند تا از او پاس دریافت کند ، اما ، بازیکن اول توپ را به بازیکن سمت چپ واگذار میکند و سپس بازیکن دوم در مسیر بازیکن سمت چپ حرکت کرده و از او پاس میگیرد و بازیکن دوم نیز توپ را در فضا به بازیکن سمت راست پاس میدهد تا او برای تمام کردن به سمت دروازه حرکت کند .

جابجایی بازیکنان در دو فرم مربوطه بدینگونه است که هر کس به جایی حرکت میکند که به آن مسیر پاس داده بوده .

میتوانید این دو فرم را در سمت چپ و راست تغییر دهید . برای درک بهتر تمرین میتوانید این ویدئو را بصورت رایگان دریافت کنید .

درحال بارگذاری...

دیدگاهتان را بنویسید

از محصولات فروشگاه پرس 90 دیدن کنید
تاکنون بیش از 1500 نفر از محصولات آموزشی فروشگاه پرس 90 استفاده کرده اند !
ضمانت میکنیم که محصولات ما ، حرفه ای ترین و کارآمد ترین محصولات آموزشی موجود در ایران میباشد .

[button title="ورود به فروشگاه" link="http://www.press90.com/shop/" color="#078cdc" font_color="#ffffff" large="1"]

تلفن تماس مشاوره و سفارش محصول
09119615768