/محمد احمدی مقدم

درباره محمد احمدی مقدم

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون محمد احمدی مقدم 283 پستهای ورودی 283 ایجاد کرده است.

تمرین حرفه ای فوتبال – آشنایی با چگونگی طراحی و اجرای تمرینات پیشرفته فوتبال

۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۶:۰۰:۳۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, بازیهای زمین کوچک فوتبال (SSG), تمرینات پاس در فوتبال, تمرینات دریبلینگ فوتبال, تمرینات سرعتی ، هماهنگی و چابکی فوتبال, تمرینات گلزنی در فوتبال, تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

در محصول تمرین حرفه ای فوتبال ما بدنبال ایجاد ذهنیتی متفاوت برای مربیان فوتبال هستیم . متدی که امروزه بهترین

تمرین مدرسه فوتبال – جلسه تمرینی با هدف توسعه حرکت با توپ و حمایت از توپ

۱۳۹۷-۱-۱۱ ۱۳:۳۷:۰۲ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۷|تمرینات مدرسه فوتبال|

در محصول "چهل جلسه تمرینی برای رده سنی ۹ تا ۱۲ سال" که به صورت فیلم و با تدریس محمد

سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هدف حمله از کناره ها

۱۳۹۷-۱-۴ ۲۳:۵۹:۲۰ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۶|آموزش و تمرینات تاکتیکی فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال, سیستمهای فوتبال|

در محصول جلسات تاکتیکی فوتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرفته شود و

آگاهی محیطی و تاثیر آن در توانایی فردی و تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی

۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۰۳:۱۱:۴۵ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۶|تمرینات مدرسه فوتبال, تمرینات و مهارتهای فوتبال|

مهارتهای تکنیکی بازیکنان فوتبال ، اصلی ترین دلیل تمایز آنها با یکدیگر هستند . اهمیت برخی از این تکنیکها به

بارگیری پست های بیشتر