///تمرین توسعه تغییر و جایجایی موقعیت ، در زمان مالکیت توپ

تمرین توسعه تغییر و جایجایی موقعیت ، در زمان مالکیت توپ

کنزهای قرار داده شده در تصویر در حدود 12 تا 13 متر از هم جدا سازماندهی میشوند . در موقعیتهای A و D یک بازیکن وجود دارد و در موقعیتهای B وD دو بازیکن قرار میگیرد .

وضعیت جابجایی بازیکنان به صورت مداوم در مکانهای B و C است . در موقعیت A و C بازیکنان به صورت سرور فعالیت میکنند و جابجتیی ندارند .

 

شرح تمرین

این تمرین پاس فوتبال ، تاکید بر جابجایی های بدون توپ در حین مالکیت توپ در بازی ، به سبک و بر اساس پاسهای کوتاه میباشد .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/1.jpg

اجرای تمرین

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/2.jpg

مدل اول : بازیکن B به سمت بازیکن A حرکت میکند و درخواست توپ میکند ( نشان میدهد ) از بازیکن A . اما ؛ بازیکن C به سمت بازیکن A حرکت میکند و بازیکن A به او پاس میدهد . بازیکن B که پاس دریافت نکرده است از پشت کنز C حرکت میکند . در همین لحظه که بازیکن C از بازیکن A پاس گرفته بود با او یک و دو میکند و سپس بازیکن A به بازیکن B که اول نشان داده بود و از پشت مخروط C حرکت کرده است پاس میدهد و همان بازیکن توپ را به بازیکن D پاس میدهد و خودش پشت کنز C قرار میگیرد و بازیکن قبلی C که با بازیکن A یک و دو کرده بود نیز ، پشت سر بازیکن B قرار میگیرد و همین منوال از سمت D انجام میشود .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/3.jpg

مدل دوم : در این مدل بازیکن A از بین کنزهای B و C بازیکن B را صاحب توپ میکند ( پاس تو در ) و سپس او با کمی حمل توپ به بازیکن D پاس میدهد .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg

مدل سوم : در مدل سوم مسیر حرکت از A همانند مدل نخست میباشد ، اما ؛ برگشت از سمت D متفاوت بوده .

 

نکات کوچینگ

1 – سر بالا بودن

2 – جابجایی های بدون توپ باید بسیار مهم باشد

3 – همکاری بین بازیکنان

4 – ارتباط گیریها

5 – نگه داشتن توپ روی زمین

6 – استفاده از هر دو پا برای پاس

7 – تغییر وزن و هوشیاری در پاسها بسته به شرایط

8 – توقف در تمرین زمانی که مورد نیاز است

ثبت ديدگاه

0

سبد خرید شما

از محصولات فروشگاه پرس 90 دیدن کنید
تاکنون بیش از 1500 نفر از محصولات آموزشی فروشگاه پرس 90 استفاده کرده اند !
ضمانت میکنیم که محصولات ما ، حرفه ای ترین و کارآمد ترین محصولات آموزشی موجود در ایران میباشد .

[button title="ورود به فروشگاه" link="http://www.press90.com/shop/" color="#078cdc" font_color="#ffffff" large="1"]

تلفن تماس مشاوره و سفارش محصول
09119615768