تمرين جلوگيري از پاسهاي بلند از دفاع به حمله

جلوگيري از پاسهاي بلند از دفاع به حمله

هر گاه توپ با پاسهاي بلند از دفاع به حمله ارسال شود ، يكي از زيانهايي كه به كيفيت فوتبال تيمي وارد ميكند ، اين است كه هافبكها از جريان بازي خارج ميشوند ! خارج شدن هافبكها از جريان بازي نيز دليلي است بر افت كيفيت فوتبال و در نتيجه نامطلوب بودن بازي كه بدين ترتيب خلاقيت و برنامه ريزي خاصي نيز در پي آن براي باز كردن دروازه حريف نخواهد داشت .
يك مربي بايد قدرت و علم آن را داشته باشد كه تمريناتي براي تيم خود طراحي كند كه ضعفهاي تيمي خود را پوشش دهد . يكي از ضعفهايي كه به وضوح در تيمها كشورمان مشاهده ميشود ، كم حوصلگي و در پي آن بي برنامگي است ، كه با ريشه يابي در اين تيمها ميتوان مشاهده كرد كه توپها نيز بيشتر بلند ارسال ميشود .
يكي از تمريناتي كه جلوگيري ميكند از كشيدن توپهاي بلند به روي دروازه حريف ، تمريني است كه امروز به ان ميپردازيم . . در اين تمرين بازيكن فرا ميگيرد كه چگونه توپ را پله پله تا مهاجمين انتقال دهد .

چگونگي تمرين :
در اين تمرين نصف زمين را به دو كانال كناري و  سه باكس مياني تقسيم ميكنيم . بازيكنان نيز به دو دسته مهاجمين ( بارنگ آبي ) و مدافعين ( با رنگ قرمز ) جدا ميكنيم . دسته مهاجمين با دو هافبك در منطقه يك ، دو هافبك تهاجمي در منطقه دو و دو مهاجم در منطقه سه و همچنين دو هافبك چپ و راست در دو كانال كناري تقسيم ميشوند . بازيكنان منطقه يك و دو ميتوانند به منطقه سه نيز اضافه شوند اما در صورتي كه توپ ابتدا از منطقه يك و دو به منطقه سه رسيده باشد . در دو كانال كناري نيز هيچ بازيكني به جز هافبكهاي دسته مهاجم و مدافعين كناري تيم مدافع حضور ندارند .
تيم مدافع نيز داراي يك گلر درون چهار چوب ، دو مدافع در منطقه سه ، دو هافبك در منطقه دو و يك هافبك نيز در منطقه يك ميباشد .
دسته مهاجمين ميبايد توپ را با استفاده از سانتر به وسيله بازيكنان كناري و همچنين پاسهاي مداوم در مناطق يك ، دو و سه به دروازه حريف برسانند و گلزني كنند .
تيم مدافع نيز به محز گرفتن توپ ميبايد توپ را درون زمين حفظ كند .

تمرينات فوتبال

نكات كليدي تمرين :
جلوگيري از ارسال توپهاي بلند از دفاع به حمله
تصحيح حركات اشتباه جايگيري
افزايش صبر در افكار تيمي
پرس مدافعين
حفظ توپ مدافعين

ثبت ديدگاه

تماس با ما

در حال حاضر آنلاین نیستیم . اما نگران نباشید . پیغام خود را بگذارید تا در اسرع وقت به سئوال شما پاسخ دهیم .

خوشحال میشویم سئوال شما را پاسخ بدهیم .

برای شروع گفتگو ، روی دکمه Enter کنید
0

سبد خرید شما

از محصولات فروشگاه پرس 90 دیدن کنید
تاکنون بیش از 1500 نفر از محصولات آموزشی فروشگاه پرس 90 استفاده کرده اند !
ضمانت میکنیم که محصولات ما ، حرفه ای ترین و کارآمد ترین محصولات آموزشی موجود در ایران میباشد .

[button title="ورود به فروشگاه" link="http://www.press90.com/shop/" color="#078cdc" font_color="#ffffff" large="1"]

تلفن تماس مشاوره و سفارش محصول
09119615768