//رئیس کمیته مستقل فیفا : تحقیقات گذشته فیفا در مورد فساد مضحک است

رئیس کمیته مستقل فیفا : تحقیقات گذشته فیفا در مورد فساد مضحک است

با توجه به دو سال گذشته که با جنجالهای زیادی برای انتخاب میزبان جام جهانی و همینطور انتخاب ریاست این سازمان مواجه شدند ، از همین رو کمیته مستقلی برای رسیدگی به این شکایت تشکیل گردیده است .
این کمیته در جمعه گذشته گزارش خود را تکمبل و منتشر کرد .
Mark Pitt " رئیس کمیته مستقل "  این کمیته با مضحک دانستن تحقیقات و مجازات هایی که قبل از این برای در نظر گرفته میشد افزود : فیفا هر جا که باید تحقیقات بیشتری انجام می داد دست از تحقیق بر میداشت و از سوی دیگر مجازاتها هم در حد تخلفات نبوده است .
این گروه که تحت ریاست پیت قرار دارد از کمیته اخلاقی فیفا پیشنهاد کرده اند برای اعضای کمیته اجرایی حد سن قرار دهند همچنین درخواست نموده اند ، اتهامهای گذشته را دوباره بازگو و بررسی قرار دهند .

۱۳۹۱-۲-۲۰ ۱۷:۴۱:۴۹ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۱|فوتبال ايران|۰ نظر

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.