///تمرین توسعه تغییر و جایجایی موقعیت ، در زمان مالکیت توپ

تمرین توسعه تغییر و جایجایی موقعیت ، در زمان مالکیت توپ

کنزهای قرار داده شده در تصویر در حدود ۱۲ تا ۱۳ متر از هم جدا سازماندهی میشوند . در موقعیتهای A و D یک بازیکن وجود دارد و در موقعیتهای B وD دو بازیکن قرار میگیرد .

وضعیت جابجایی بازیکنان به صورت مداوم در مکانهای B و C است . در موقعیت A و C بازیکنان به صورت سرور فعالیت میکنند و جابجتیی ندارند .

 

شرح تمرین

این تمرین پاس فوتبال ، تاکید بر جابجایی های بدون توپ در حین مالکیت توپ در بازی ، به سبک و بر اساس پاسهای کوتاه میباشد .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/1.jpg

اجرای تمرین

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/2.jpg

مدل اول : بازیکن B به سمت بازیکن A حرکت میکند و درخواست توپ میکند ( نشان میدهد ) از بازیکن A . اما ؛ بازیکن C به سمت بازیکن A حرکت میکند و بازیکن A به او پاس میدهد . بازیکن B که پاس دریافت نکرده است از پشت کنز C حرکت میکند . در همین لحظه که بازیکن C از بازیکن A پاس گرفته بود با او یک و دو میکند و سپس بازیکن A به بازیکن B که اول نشان داده بود و از پشت مخروط C حرکت کرده است پاس میدهد و همان بازیکن توپ را به بازیکن D پاس میدهد و خودش پشت کنز C قرار میگیرد و بازیکن قبلی C که با بازیکن A یک و دو کرده بود نیز ، پشت سر بازیکن B قرار میگیرد و همین منوال از سمت D انجام میشود .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/3.jpg

مدل دوم : در این مدل بازیکن A از بین کنزهای B و C بازیکن B را صاحب توپ میکند ( پاس تو در ) و سپس او با کمی حمل توپ به بازیکن D پاس میدهد .

http://www.press90.com/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg

مدل سوم : در مدل سوم مسیر حرکت از A همانند مدل نخست میباشد ، اما ؛ برگشت از سمت D متفاوت بوده .

 

نکات کوچینگ

۱ – سر بالا بودن

۲ – جابجایی های بدون توپ باید بسیار مهم باشد

۳ – همکاری بین بازیکنان

۴ – ارتباط گیریها

۵ – نگه داشتن توپ روی زمین

۶ – استفاده از هر دو پا برای پاس

۷ – تغییر وزن و هوشیاری در پاسها بسته به شرایط

۸ – توقف در تمرین زمانی که مورد نیاز است

دیدگاهتان را بنویسید

از محصولات فروشگاه پرس 90 دیدن کنید
تاکنون بیش از 1500 نفر از محصولات آموزشی فروشگاه پرس 90 استفاده کرده اند !
ضمانت میکنیم که محصولات ما ، حرفه ای ترین و کارآمد ترین محصولات آموزشی موجود در ایران میباشد .

[button title="ورود به فروشگاه" link="http://www.press90.com/shop/" color="#078cdc" font_color="#ffffff" large="1"]

تلفن تماس مشاوره و سفارش محصول
09119615768